Er zijn ook speciale scholen voor – met name – zwaar slechthorende en dove leerlingen. Door het passend onderwijs is het niet meer vanzelfsprekend dat je daar als slechthorende terecht kunt. Het gebeurt ook wel dat leerlingen halverwege overstappen van de ene vorm van onderwijs naar de andere. Over het algemeen is het makkelijker om van regulier over te stappen naar speciaal onderijs omdat daar het leertempo wat lager ligt. Dit kan echter ook een reden zijn om juist van een speciale school naar een reguliere school over te stappen. Het belangrijkste is dat je je prettig voelt op een school.

Regulier onderwijs
Op een ‘gewone’ school zit je in een klas tussen leerlingen die vrijwel altijd allemaal goed kunnen horen. Dat kan een nadeel zijn, omdat deze jongeren minder goed begrijpen wat jij meemaakt en welke dingen voor jou lastig zijn. Maar een ‘gewone’ school is vaak wel bij jou in de buurt. En dat kan dan weer een voordeel zijn omdat je naar dezelfde school kunt als je broer, zus, vrienden en vriendinnen uit de buurt. Je kunt vaker na school afspreken en hoeft niet elke dag met een taxibusje naar school.

Er zijn heel veel slechthorende jongeren die om deze redenen kiezen voor een reguliere school. Vaak gebruiken ze dan in de klas bepaalde hulpmiddelen. Bijvoorbeeld solo-apparatuur.

De leraar hangt een microfoontje om zijn nek waar hij in praat en jij hoort via je hoortoestellen wat hij zegt. Ook kun je dan gebruikmaken van extra (ambulante) begeleiding. Vaak kun je al veel problemen voorkomen door je klasgenoten uit te leggen hoe ze het voor jou makkelijker kunnen maken. Toch moet je er rekening mee houden dat je niet altijd alles goed zal kunnen volgen.
Probeer goed in te schatten hoe dat zou kunnen zijn, of je daar tegen kunt en of je je sterk genoeg voelt om voor jezelf op te komen en om hulp te vragen als dat nodig is.

Speciaal onderwijs
Het voordeel van een school speciaal voor slechthorenden is dat deze school in veel opzichten rekening houdt met jouw slechthorendheid. De klassen zijn kleiner waardoor er meer mogelijkheden zijn voor individuele aandacht en begeleiding. Alle leerlingen hebben een gehoor- of communicatiebeperking. Je hoeft dus niet uit te leggen wat het betekent om slechthorend te zijn en de communicatie met klasgenoten kan makkelijker verlopen omdat er goed rekening met je gehouden wordt.
Het kan echter ook juist moeilijk zijn om je plek te vinden omdat de klassen vaak bestaan uit een mix van slechthorende leerlingen en leerlingen met ESM (ernstige spraaktaalmoeilijkheden). En dat zijn toch wel verschillende beperkingen.

On the road
Er zijn in Nederland weinig speciale scholen. De kans dat er één dicht bij jou in de buurt is, is erg klein. En de kans dat je lang moet reizen met een taxibusje of met het openbaar vervoer is groot. Je hebt dus minder vrije tijd en het is bijvoorbeeld lastiger om na school nog even gezellig afspreken met klasgenoten omdat veel leerlingen uit verschillende delen van het land komen die met de taxi of het openbaar vervoer naar huis moeten.